Nederlands Wiskunde Geschiedenis

Klassieke talen Natuurkunde Aardrijkskunde

Frans Scheikunde Economie, M&O

Duits Biologie/Verzorging Maatschappijleer

Engels Informatiekunde Godsdienst/Filosofie

C.K.V.     Lich. Oefening