MaatschappijleerJ. Aten.

In de tweede fase komen vooral onderstaande thema's aan bod.
Bij elk thema kun je hieronder een aantal hyperlinks vinden
Massamedia
Politieke besluitvorming
Mens en werk
De multiculturele samenleving
Overige links