College Blaucapel
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Gymnasium
Winklerlaan 373, 3571 KG Utrecht, telefoon 030-2712214