College Blaucapel
Foto's van vroeger

t/m 1959        
  1960   1970   1980   1990   2000
  1961   1971   1981   1991   2001
  1962   1972   1982   1992   2002
  1963   1973   1983   1993   2003
  1964   1974   1984   1994 
  1965   1975   1985   1995 
  1966   1976   1986   1996 
  1967   1977   1987   1997 
  1968   1978   1988   1998 
  1969   1979   1989   1999 
Album met foto's van de eerste steenlegging en feestelijke optocht in 1961