Rapport Regulier Schooltoezicht

Eens in de paar jaar beoordeelt de inpectie het onderwijs op de scholen voor voorgezet onderwijs.
In het najaar van 2002 is dat op College Blaucapel gebeurd. Een analyse van het rapport van de inspectie staat hier onder.


Deze analyse is overgenomen uit het "Rapport Regulier Schooltoezicht" naar aanleiding van het schoolbezoek in oktober 2002. Achter de aspecten wordt de waardering voor dat aspect tot uitdrukking gebracht op een vierpunts schaal die oploopt van 'overwegend zwak' via 'meer zwak dan sterk' en 'meer sterk dan zwak' tot 'overwegend sterk'.
Je zou kunnen zeggen: van onvoldoende (op onze school overigens geen enkele keer geconstateerd) tot goed of zeer goed.

 Domein opbrengsten 
1.1 De leerlingen hebben na twee jaar de positie die overeenkomt met het basisschooladvies meer zwak dan sterk
1.2 Leerlingen doorlopen de school zonder veel vertraging meer sterk dan zwak
1.3 Leerlingen behalen de eindexamenresultaten die van hen verwacht mogen worden  
  MAVO meer zwak dan sterk
  HAVO meer sterk dan zwak
  VWO meer sterk dan zwak
   
  Domein Onderwijsleerproces  
2 De school biedt de kerndoelen en de examenprogramma's in samenhang en in voldoende mate aan meer sterk dan zwak
3 De school biedt leerlingen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te maken meer sterk dan zwak
4 Het pedagogisch handelen van de leraren vormt de basis voor een ondersteunend klassen- en werkklimaat meer sterk dan zwak
5 Het didactisch handelen van de leraren vormt de basis voor een doelgericht leerproces meer sterk dan zwak
6 Leraren stimuleren leerlingen om actief deel te nemen aan het leerproces meer zwak dan sterk
   
  Domein Leerlingenzorg  
7 De school heeft de plaatsing, doorstroming en keuzebegeleiding van de leerlingen goed geregeld overwegend sterk
8 De school zorgt voor specifieke begeleiding van leerlingen die extra hulp nodig hebben overwegend sterk
   
  Domein Organisatie en beleid  
9 De school bewaakt de kwaliteit van haar onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren meer sterk dan zwak
10 Scholing en teamontwikkeling zijn gericht op de verbetering van het onderwijs overwegend sterk
11 De school zet het personeel en de materiele middelen doelmatig in meer sterk dan zwak
12 De school draagt zorg voor een veilig en motiverend schoolklimaat meer sterk dan zwak
13 De school onderhoudt functionele externe contacten. overwegend sterk


Samenvattend kunnen wij stellen dat de school overwegend sterk is op de terreinen van plaatsing, doorstroming en keuzebegeleiding, in de begeleiding, in scholing en ontwikkeling van het onderwijs en in het onderhouden van externe contacten. Er zijn ook elementen om te verbeteren: het rendement in de onderbouw en de afdeling MAVO/VMBO en de stimulerende opstelling van de docenten. Meer sterk dan zwak is de school op de meeste aandachtspunten.

Als conclusie spreekt de inspectie dan ook van "een goed kwaliteitsprofiel" en heeft men "een positieve waardering van de school en haar ontwikkeling."Meer info over dit rapport kunt u vinden op http://ponesanto.trimm.nl/pls/odin/davo2001

U moet dan wel een 'formulier' invullen:
bij "gemeente" vult u in: Utrecht
bij "soort onderwijs" kiest u voor: Voortgezet Onderwijs
daarna kiest u voor "zoeken"
u ziet dan een lijstje met scholen uit Utrecht waaruit u Blaucapel kunt kiezen

---einde---