E-mail adressen van docenten

De e-mail-adressen van het personeel van College Blaucapel zijn in de schoolgids 2004-2005 gepubliceerd.
Deze gids is aan het begin van de cursus aan alle leerlingen meegegeven.Hoe ziet een e-mail-adres op Blaucapel er uit?

Alle e-mail-adressen eindigen op @blaucapel.nl
Een e-mail-adres begint met de eerste voorletter van de persoon gevolgd door eventuele voorvoegsels en de achternaam.
Voorbeeld: het e-mail-adres van de heer Pierre van Arkel wordt dan: pvanarkel@blaucapel.nl